Úvodná stránka » E-shop » Učebnice a skriptá » Metódy etologického výskumu

Metódy etologického výskumu

Metódy etologického výskumu

Každý z nás aspoň raz v živote zatúžil rozumieť reči zvierat. V rozprávkach na to stačí zjesť mäso z bieleho hada (rozprávka „O bielom hadovi“ od bratov Grimmovcov), ale v reálnom svete pochopiť príslušníkov iných živočíšnych druhov nie je až taký jednoduchý proces. Čarovné sústo nahrádza intenzívne, niekoľkoročné štúdium správania, realizovateľné iba vďaka vhodne zvoleným metodickým prístupom. Na rozdiel od človeka nám totiž zviera nevie porozprávať v nami používanej reči o svojich pocitoch a potrebách....

Cena: 0,00 € s DPH
bez DPH: 0,00 €

Metódy etologického výskumu
Metódy výskumu správania živočíchov vo voľnej prírode
autori: Lucia Kršková, Lucia Olexová, Katarína Pichová
ISBN 978-80-969670-7-0,
vydavateľstvo ASAP-translation.com, s.r.o.
edícia eBook.sk

Každý z nás aspoň raz v živote zatúžil rozumieť reči zvierat. V rozprávkach na to stačí zjesť mäso z bieleho hada (rozprávka „O bielom hadovi“ od bratov Grimmovcov), ale v reálnom svete pochopiť príslušníkov iných živočíšnych druhov nie je až taký jednoduchý proces. Čarovné sústo nahrádza intenzívne, niekoľkoročné štúdium správania, realizovateľné iba vďaka vhodne zvoleným metodickým prístupom. Na rozdiel od človeka nám totiž zviera nevie porozprávať v nami používanej reči o svojich pocitoch a potrebách.
Predkladaná publikácia s názvom „Metódy etologického výskumu“ má za cieľ svojich čitateľov, predovšetkým z radov študentov etológie, prehľadnou formou zoznámiť s najčastejšie využívanými metódami výskumu správania živočíchov.
Z hľadiska obsahového je členená do troch častí. V prvej sa čitateľ dozvie čo je predmetom záujmu etológie ako vednej disciplíny, aký je rozdiel medzi metódou a metodológiou, čo je to etogram a akú úlohu zohráva. V druhej časti sa zoznámi s metódami etologického výskumu, s ich delením a bližšou charakteristikou. Tretia časť je venovaná aplikácii jednotlivých metodických prístupov do praxe.
Súčasťou publikácie je aj množstvo obrázkov, ktorých úlohou je čitateľovi vytvoriť čo možno najreálnejší obraz o technických zariadeniach a prístrojoch využívaných pri pozorovaniach, resp. experimentoch.
Obsah niektorých kapitol bol konzultovaný priamo s odborníkmi z praxe a preto by som sa v mene autorského kolektívu na tomto mieste rada menovite poďakovala za odbornú pomoc riaditeľovi Odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky pplk. Mgr. Branislavovi Diďákovi, pani Ivete Lipovskej z Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády a Ing. Ľubomírovi Bottovi, CSc. z Výskumného ústavu živočíšnej výroby NPPC v Nitre. Naša úprimná vďaka za podnetné pripomienky a rady tiež patrí recenzentom publikácie, doc. RNDr. Martinovi Novackému, CSc. a RNDr. Mojmírovi Machovi, PhD.
Keďže ucelený, knižne vydaný prehľad metodických prístupov využívaných v etologickom výskume u nás doposiaľ absentuje, veríme, že sa nám podarí vyplniť tento prázdny priestor a poskytnúť cenné rady pri štúdiu správania zvierat.
Bratislava, máj 2015 Lucia Kršková

Tu si môžete prevziať knihu kliknutím na požadovanú verziu. K jej prehliadaniu budete potrebovať Adobe Reader.

Kliknite pravým tlačidlom myši na hyperlink a vyberte "Uložiť cieľ ako...". Potom vyberte Priečinok do ktorého chcete súbor uložiť a kliknite na "Uložiť".


Nákupný košík

Kusov: 0
Cena: 0,00 € s DPH
0,00 € bez DPH

Kontakt

ASAP-translation.com, s.r.o.
Mostná 60, 949 01, Nitra
0908790586
IČO SK2022011728
DIČ 35936339
jakub.absolon

Obľúbené odkazy