0,0 € s DPH
-99%
Úvod do etológie potkana laboratórneho

Úvod do etológie potkana laboratórneho

doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Mgr. Lucia Olexová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Mgr. Martina Morová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

©  ASAP-translation.com, s.r.o. 2021
Edícia eBook.sk

Recenzenti:
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
RNDr. Katarína Stebelová, PhD.

ISBN 978-80-89970-06-3

Táto publikácia vznikla aj vďaka podpore grantov APVV-16-0209, APVV-20-0241 a VEGA 2/0154/20.

Bežná cena:
11,0 € s DPH
Akciová cena:
0,1 € s DPH
0,1 € bez DPH
ks

Úvod do etológie potkana laboratórneho

Potkan laboratórny patrí medzi vo vede najčastejšie používané animálne modely. Vďačíme mu za veľa a tak by, z úcty k nemu, malo byť v záujme každého z nás vytvoriť mu v zajatí čo možno najlepšie podmienky pre život. Nejde totiž o akúsi „živú skúmavku  na štyroch nožičkách“ ale o tvora, voči ktorému máme morálne záväzky. Na to, aby sme týmto experimentálnym zvieratám boli schopní zabezpečiť život v súlade so zásadami welfare, musíme lepšie pochopiť ich vnímanie sveta a spoznať ich správanie. 
Hoci existuje viacero kvalitných zahraničných publikácií venovaných komplexnému pohľadu na potkana laboratórneho, súhrnné informácie o jeho správaní v slovenskom jazyku prakticky absentujú. 
Cieľom predkladanej publikácie preto je, zoznámiť čitateľov (predovšetkým z radov vysokoškolských študentov programu Fyziológia živočíchov a etológia) prehľadnou formou a v ich rodnej reči s vybranými formami vrodeného a naučeného správania tohto druhu.

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.