Úvodná stránka » E-shop » Učebnice a skriptá » Manažér lokalizácie

Manažér lokalizácie

Manažér lokalizácie

Na prelome tisícročí sme mali možnosť stretnúť sa s javom, keď nadnárodné spoločnosti, ktoré si na Slovensku vybudovali svoje zákaznícke centrá rozhodili svoje siete v ktorých skončili celé ročníky absolventov prekladateľstva. Títo začínali svoju kariéru ako špecialisti podpory predaja, zamestnanci callcentra, asistenti technickej podpory zákazníkom a podobne. V takomto prípade však ich pridanou hodnotou bola len znalosť jazyka čo je z pohľadu investície do vysokoškolského vzdelania zúfalo málo. Pozornosť by som však rád zameral na odbor, ktorý vďaka zmenšovaniu vzdialeností, zvyšovaniu rýchlosti dopravy a informačnej revolúcii spôsobenej rozmachom internetu zo sebou prináša tzv. globalizácia. Týmto odborom je LOKALIÁCIA. Táto práca by mala priniesť študentom, absolventom ale aj pedagógom základnú informáciu o odbore, ktorý naberá stále väčšiu dôležitosť....

Cena: 0,00 € s DPH
bez DPH: 0,00 €

Manažér lokalizácie
ako jedno z možných povolaní absolventa vysokoškolského odboru translatológie
Zostavil: Jakub Absolon
Preklad: Eva Maťová, Jakub Absolon
Redaktorka: Katarína Absolonová
Respondenti: Ulrika Fuchs, Jasmin Jelaca, Ľubomír Čierťažský, Peter Boros
ISBN 978-80-969670-8-7,
vydavateľstvo ASAP-translation.com, s.r.o.
edícia eBook.sk

Tento text je určený primárne študentom slovenských univerzít v odbore translatológie, ale verím, že si nájde čitateľov medzi laickou a odbornou verejnosťou v celom prekladateľskom priemysle. Iniciátorom je pre mňa snaha vysvetliť širšiemu auditóriu dôležitosť komplexného vzdelávania v oblasti prekladateľstva a motivovať študentov k aktívnej a samostatnej práci s víziou získania zaujímavej celoživotnej kariéry v odbore, ktorý je nielen zaujímavý ale aj potrebný z marketingovo ekonomického hľadiska, ktoré hýbe svetom. Úvod textu tvorí pár strán teórie. Druhú časť tvoria vyjadrenia ľudí, ktorí danú prácu skutočne robia a vedia preto najlepšie čo si vyžaduje a čo so sebou prináša.
Týmto by som sa veľmi rád poďakoval Ulrike Fuchs, Jasminovi Jelacovi, Ľubomírovi Čierťažskému a aPetrovi Borosovi ako aj ich zamestnávateľom ako v mene svojom tak aj v mene čitateľov.

Jakub Absolon, Nitra, december 2015

Publikáciu si môžete objednať vložením do nákupného košíka kliknutím na ikonu  košík (vpravo pod popisom publikácie) a objednávku dokončíte kliknutím na ikonu objednaj (vľavo hore).

Kniha je vo formáte PDF a k jej prehliadaniu budete potrebovať Adobe Reader.

Kliknite pravým tlačidlom myši na hyperlink a vyberte "Uložiť cieľ ako...". Potom vyberte Priečinok do ktorého chcete súbor uložiť a kliknite na "Uložiť".


Nákupný košík

Kusov: 0
Cena: 0,00 € s DPH
0,00 € bez DPH

Kontakt

ASAP-translation.com, s.r.o.
Mostná 60, 949 01, Nitra
0908790586
IČO SK2022011728
DIČ 35936339
jakub.absolon

Obľúbené odkazy