Úvodná stránka » Vydavateľstvo » Vydavateľské služby

Ak máte ambíciu vydať vlastnú knihu a neviete ako na to, ste na správnom mieste. Ponúkame Vám možnosť vydania vášho diela vo formáte elektronickej knihy. Výhodou sú nízke náklady a možnosť osloviť veľké množstvo potenciálnych čitateľov.

služby / produkty

Základ

ProSk

Svet

SvetPro

ISBN

Základná grafická úprava

Pravopis a gramatika

Redakčná činnosť

 

+

 

+

Grafika

 

+

 

+

Preklad

 

 

+

+

Uverejnenie na eBook.sk

Uverejnenie na Amazon  KindleStore

 

 

Cena

150 €

210 € +

210 € +

250 € +

 

Popis služieb:

  • ISBN – získanie ISBN pre Vašu publikáciu
  • Základná grafická úprava – zahŕňža v sebe prípravu na elektronické spracovanie publikácie, rozloženie do kapitol, tvorba obsahu a pod.
  • Pravopis a gramatika – základná oprava pravopisu a gramatiky
  • Redakčná činnosť – skúsený redaktor si knihu prečíta a navrhne prípadné úpravy. Cena sa stanoví na základe rozsahu publikácie  ako aj na základe potrebných zmien.
  • Grafika – príprava obrázkov fotografií a grafickej úpravy textu na základe požiadaviek autora.
  • Preklad – preklad diela prevereným rodeným hovorcom. Cena sa stanoví na základe rozsahu diela a jazykovej kombinácie.
  • Uverejnenie na eBook.sk – uverejnenie publikácie na portály eBook.sk s príslušnou propagáciou.
  • Uverejnenie na Amazon  KindleStore – uverejnenie diela na jednom z najväčších predajných portálov elektronických kníh na svete Amazon  KindleStore.
  • Doplnková služba Marketing – Možnosť propagácie diela prostredníctvom Google AdWords, Facebook marketingu a iných internetovcýh marketingových nástrojov. Cena sa stanoví na základe požiadaviek klienta.

Poznámka:

Vydaniu každej publikácie predchádza podpis vydavateľskej smluvy medzi autorom a vydavateľom Podrobnosti o zmluve nájdete TU.


Kontakt

ASAP-translation.com, s.r.o.
Mostná 60, 949 01, Nitra
0908790586
IČO SK2022011728
DIČ 35936339
jakub.absolon

Obľúbené odkazy